open zondagmiddagen

Onze bijentuin is weer open voor bezoekers! Vanaf 2 juni tot en met 25 augustus 2024 zijn we elke zondagmiddag geopend van 13 tot 16 uur. Op zondagmiddag...

Bijenteeltvereniging Hengelo e.o.

Welkom op de website van Bijenteeltvereniging Hengelo e.o.
De Bijenteeltvereniging Hengelo e.o. is een afdeling van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV).
De vereniging stelt zich ten doel de bijenhouderij en de bijenteelt in de regio Hengelo te bevorderen en de belangen van bijen en imkers in de ruimste zin van het woord te behartigen d.w.z. de vereniging zal er alles aan doen om de omstandigheden waarin imkers bijen willen houden, zo ideaal mogelijk te organiseren.
De leden van de vereniging zijn zich bewust van de plaats en het belang van bijen – honingbijen en solitair levende bijen – in het ecosysteem.
Het uitdragen en stimuleren van kennisontwikkeling over de honingbij in het bijzonder is daarbij onontbeerlijk. Daartoe organiseert de vereniging informatieve avonden en een basiscursus. Tijdens de open dagen in de zomermaanden wordt voorlichting gegeven om de kennis over de honingbij te verbreiden en eventueel te vergroten.