Open dagen

De Bijentuin Hengelo is in de wintermaanden gesloten.

Vanaf mei/juni 2020 zullen er weer open zondagmiddagen georganiseerd worden.

Ook zal de bijentuin weer mee doen met de landelijke open dag. Deze is medio juli 2020.

Nadat de vereniging de tuin in bruikleen heeft gekregen van de Gemeente Hengelo, zijn we begonnen met de tuin open te stellen voor het publiek. Op de open zondagen zijn er imkers van de vereniging aanwezig om de bijentuin en bijenstal te laten zien aan geinteresseerden. Het is voor jong en oud leuk om te zien hoe een bijenvolk leeft en hoe het slingeren van de honing in zijn werk gaat.

Er is op de open zondagen honing van onze leden te koop.

In de wintermaanden is er honing te koop bij één van onze leden. Zie onder het kopje “contact”.